تماس امن

تماس امن

تماس امن (Number Masking) چیست؟

Number masking سرویسی است که در ایران آن را با نام تماس امن می شناسند و بهترین روش برای پنهان سازی شماره از سایر مشتریان یک سرویس است.

به واسطه تماس امن طرفین یک کسب و کار (به عنوان مثال سرویس دهنده و سرویس گیرنده، خریدار و فروشنده) بدون اطلاع از شماره مخابراتی طرف مقابل از طریق یک شماره واسط بتوانند با یکدیگر تماس صوتی بگیرند.

ویپ 98 با همکاری اپراتورهای برتر کشور ضمن ارائه خدمات به چند کسب و کار بزرگ، آماده ارائه این سرویس به کسب و کارها و استارتاپ ها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

این محصول تمامی الزامات قانونی جهت ارایه سرویس را داراست.