معرفی دوره استریسک پیشرفته (Asterisk Advanced)

دوره استریسک پیشرفته بیشتر به مفاهیم تخصصی VoIP و قابلیت های استریسک پرداخته می شود. در این دوره علاوه بر مروری بر دوره مقدماتی و نصب و فعال کردن قابلیت های استریسک، استفاده از رابط AMI و AGI ، کانفیگ کارت E1،  ارتباط با پایگاه داده ای، مانیتورینگ استریسک، راه اندازی فکس سرور می باشد. در انتهای دوره مروری بر پروتکل SIP و همچنین Develope هایی که روی استریسک انجام گرفته شده است، خواهد شد.

روز اول : قابلیت های پیشرفته – ارتباط چندین سایت
در روز اول علاوه بر مروری کوتاه بر مباحث مطرح شده در دوره مقدماتی و پیاده سازی یک سناریو با توجه به مطالب و تمرین های دوره مقدماتی توسط هر دانشجو ، نحوه تعریف الگوهای مسیر دهی تماس ها ، تنظیم قابلیت هایی نظیر پارک کردن تماس ها ، شماره گیر خودکارو فعالسازی ضبط و شنود برخط مکالمات آموزش داده خواهد شد . معرفی و آشنایی با خصوصیات مختلف پرتوکل های ارتباطی SIP و IAX و متصل کردن دو یا چند سیتسم تلفنی برای برقراری تماس های بر روی بستر شبکه از دیگر مباحث روز اول می باشد .

Asterisk dialplan syntax and constructs
Effective use of Asterisk features, such as call parking, audio conferencing, and DTMF feature codes
Call monitoring and recording
SIP and IAX protocols
Connecting Asterisk to a VoIP provider

روز دوم : خطوط دیجیتال E1 – صف تلفنی
آشنایی با تئوری خطوط دیجیتال ، نحوه تنظیم کارت های E1 برای ارتباط استریسک با خطوط دیجیتال مخابراتی یا دیگر مراکز تلفنی نظیر پاناسونیک و نحوه تنظیم صف تلفنی ( Static وDynamic ) برای بهره گیری از استریسک به عنوان یک مرکز تماس ، مباحث روز دوم این دوره را تشکیل میدهند .

Digital telephony using T1s and E1s
Configuring and manipulating CDR (Call Detail Records) as well as CEL (Channel Event Logging)
Call queues and ACD with Asterisk

روز سوم – واسط های AMI و AGI – ارتباط با پایگاه داده – فکس
در روز سوم با واسط های ارتباطی AGI و AMI در استریسک آشنا شده و نحوه بهره گیری از این دو را برای برنامه نویسی های سیستم های تلفنی هوشمند و ارتباط CRM ها با سرور تلفنی بررسی می کنیم . ارتباط با پایگاه داده MYSQL برای طراحی برنامه هایی نظیر تلفنبانک ها و راه اندازی سیستم فکس نرم افزاری بر روری سرور استریسک دیگر مباحث روز آخر این دوره می باشند.

Using AMI (Asterisk Manager Interface) to control Asterisk from an external program
Using AGI (Asterisk Gateway Interface) to execute external scripts and connect Asterisk to external APIs
Connecting Asterisk to a relational database such as MySQL
/Faxing with both traditional and T.38 as well as Fax to PDF using Hylafax
Troubleshooting your Asterisk system