همکاری با ما

از اینکه برای همکاری با ما اقدام کرده اید، خرسندیم!

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. همکاران ما با شما در تماس خواهند بود.

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی
دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

معدل آخرین مدرک

وضعیت نظام وظیفه
مشمول خدمتمعافپایان خدمتدر حال خدمت

حقوق درخواستی

تخصص

تجربه کاری

توضیحات اضافی

ایمیل

شماره تماس

اکانت لینکدین

فایل رزومه