شماره تماس جدید شرکت نسیم ارتباط

شماره تماس ویپ 98

در پی گسترش خدمات و افزایش تعداد مشتریان این شرکت و به منظور ارتقای خدمات پشتیبانی و تسریع در فرآیند پاسخ گویی، مرکز جدید ارتباط با مشتریان با شماره تماس 5 رقمی 31770-051 راه اندازی گردید.