ویپ 98 در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه ایران کام

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و ماشین های اداری

15 الی 18 مهرماه 1394

ساعات بازدید: 16 الی 22