ثبت نام کلاس ویپ (VoIP)

از اینکه برای ثبت نام در دوره های آموزشی اقدام کرده اید، خرسندیم!

پر کردن این فرم به معنای پیش ثبت نام شما در دوره مربوطه خواهد بود. همکاران ما با شما در تماس خواهند بود.

نام دوره

محل برگزاری

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

توضیحات