درباره ما

لوگو ویپ 98

گروه ویپ 98 با یاری خداوند متعال در حال حاضر با توجه به کیفیت سرویس ها و محصولات ارائه شده به مشتریان در طی این سال ها این شرکت در حوزه تخصصی خود جزو برترین شرکت ها در ایران می باشد. این شرکت هم اکنون با بیش از چند ده مشتری فعال اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی ، سازمان ها و نهاد ها و تجربه چندین ساله آماده ارائه خدمات می باشد.

* عدد 98 پیش شماره مخابراتی ایران می باشد.

ویپ 98 در زمینه های زیر خود را متعهد می داند:
• در قبال سهامداران: حمایت از سرمایه گذاری سهامداران و تامین سوددهی قابل قبول
• در قبال مشتریان: جلب و حفظ مشتریان با ارائه خدمات که از لحاظ قیمت و کیفیت ارزشمند بوده و مطابق ضوابط و شرایط فنی و تجاری باشد.
• در قبال کارکنان: احترام به حقوق انسانی کارکنان ، تامین شرایط کاری خوب و ایمن برای آنها، ارائه خدمات تحت شرایط مطلوب، با آموزش، ارتقاء، توسعه و استفاده بهینه از استعدادهای فردی و تامین فرصت های شغلی برابر، تشویق کارکنان به برنامه ریزی وجهت دادن به کارهای خود و پایبندی آنها به این اصول در کار شرکت.
• در قبال کسانی که با شرکت رابطه تجاری دارند: دستیابی به روابط سودمند متقابل با نمایندگان شرکت در استانهای مختلف، فروشندگان محصولات و همچنین بالا بردن اصول کلی تجارت و به کارگیری آنها در روابط فی ما بین می باشد.
• در قبال جامعه: هدایت تجارت در قالب شخصیت حقوقی مسئول در جامعه، حمایت از حقوق اساسی مردم در راستای نقش قانونی تجارت و عنایت کامل اصول اخلاقی و اجتماعی برای مشارکت در توسعه پایدار.

گواهی حسن انجام کار – تیم ما – چارت سازمانی – مسئولیت های اجتماعی